Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

cách khởi tạo một bản partition trên mysql dựa trên mốc thời gian theo tháng

Để khởi tạo một bảng partition trên MySQL dựa trên mốc thời gian theo tháng, bạn có thể làm theo các bước sau: 1. Tạo bảng gốc: Đầu tiên, bạn cần tạo một bảng gốc (base table) để chứa dữ liệu. Đảm bảo bảng gốc có cấu trúc và các cột tương ứng với dữ liệu bạn muốn lưu trữ. CREATE TABLE my_table (   id INT PRIMARY KEY,   name VARCHAR(50),   created_at TIMESTAMP ); 2. Khởi tạo partitioning: Sau đó, bạn cần khởi tạo partitioning cho bảng. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ phân vùng theo mốc thời gian theo tháng. ALTER TABLE my_table PARTITION BY RANGE (MONTH(created_at)) (   PARTITION p0 VALUES LESS THAN (2),   PARTITION p1 VALUES LESS THAN (3),   PARTITION p2 VALUES LESS THAN (4),   ... ); Trong ví dụ trên, mỗi partition được đặt tên là "pX" (với X là số thứ tự của partition). Cụ thể, partition "p0" chứa các giá trị có tháng tạo ra nhỏ hơn 2, partition "p1" chứa các giá trị có tháng tạo ra nhỏ hơn 3, và tiếp tục cho tới các partition tiếp theo. Bạn có thể tuỳ
Các bài đăng gần đây

Giới thiệu về MySQL Partition

Partitioning (phân vùng) là một tính năng quan trọng trong MySQL cho phép chia nhỏ và quản lý dữ liệu trong các phân vùng (partition) riêng biệt dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí nhất định. Điều này giúp cải thiện hiệu suất truy vấn, quản lý dữ liệu và tăng khả năng mở rộng của hệ thống. Khái niệm Partitioning:  Partitioning cho phép chia nhỏ bảng dữ liệu thành các phân vùng nhỏ hơn, tức là các phần tách biệt về dữ liệu vật lý. Mỗi phân vùng có thể được lưu trữ trên ổ đĩa riêng hoặc trong các filegroup riêng biệt. Dữ liệu được phân phối đồng đều trên các phân vùng, giúp cải thiện hiệu suất truy vấn bằng cách tối ưu hóa quá trình tìm kiếm dữ liệu và các hoạt động IO. Lợi ích của Partitioning:  Tăng tốc độ truy vấn: Bằng cách chia dữ liệu thành các phân vùng nhỏ hơn, MySQL chỉ cần quét và xử lý các phân vùng chứa dữ liệu cần thiết, giảm thiểu thời gian truy cập đến dữ liệu không cần thiết. Quản lý dữ liệu dễ dàng: Partitioning cho phép quản lý dữ liệu một cách dễ dàng hơn

Tiết kiệm thời gian truy vấn dữ liệu Eager loading là một kỹ thuật quan trọng trong Laravel

Tiết kiệm thời gian truy vấn dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu năng tốt trong ứng dụng Laravel của bạn. Eager loading là một kỹ thuật quan trọng trong Laravel giúp bạn tối ưu hóa truy vấn dữ liệu và giảm số lượng truy vấn vào cơ sở dữ liệu.

Tối ưu truy vấn trong laravel để được hiệu năng tốt nhất

Tối ưu truy vấn là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng tốt nhất cho ứng dụng Laravel của bạn. Khi tăng cường hiệu suất của các truy vấn, bạn có thể giảm thời gian phản hồi và tải trang, cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng khả năng mở rộng của ứng dụng. Điều quan trọng là chúng ta nắm vững các kỹ thuật này để đảm bảo ứng dụng hoạt động với hiệu suất tốt nhất.

Một ví dụ case về sử dụng Mysql transaction bạn lên tìm hiểu

Giả sử bạn có một bảng "Accounts" trong cơ sở dữ liệu của mình, bảng này chứa thông tin về các tài khoản ngân hàng của khách hàng, bao gồm các cột như "AccountID", "Balance", "CustomerName", và "CustomerAddress". Bạn muốn thực hiện một giao dịch (transaction) để chuyển tiền từ tài khoản A sang tài khoản B. Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tránh xảy ra các lỗi, bạn cần sử dụng transaction để thực hiện các lệnh SQL liên quan đến giao dịch này. Bước 1: Bắt đầu một transaction bằng lệnh BEGIN: Bước 2: Thực hiện các lệnh SQL để trừ số tiền từ tài khoản A và cộng vào tài khoản B: Bước 3: Kiểm tra xem các lệnh SQL đã thực hiện thành công hay chưa, nếu có lỗi thì thực hiện rollback, nếu không thì commit transaction: Ở bước này, chúng ta kiểm tra xem tài khoản A và tài khoản B có đủ số tiền để thực hiện giao dịch không. Nếu số tiền trong tài khoản A không đủ hoặc số tiền trong tài khoản B bị âm, transaction sẽ bị rollback và các lệnh SQL

Giới thiệu về Mysql transaction

Mysql transaction là một khái niệm quan trọng trong cơ sở dữ liệu quan hệ, nó đại diện cho một tập hợp các lệnh SQL được thực hiện như một đơn vị logic duy nhất và hoàn toàn (all-or-nothing) trong quá trình thực thi.

so sánh mariadb vs perconal chi tiết nhất

MariaDB và Percona Server đều là các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và đáng tin cậy được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu này: