Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2024

So sánh sự khách nhau giữa giờ GMT vs UTC

GMT (Greenwich Mean Time) và UTC (Coordinated Universal Time) thường được sử dụng để đo và đồng bộ thời gian trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có sự khác biệt nhỏ giữa chúng: Định Nghĩa:GMT (Greenwich Mean Time): Được xác định dựa trên trung bình thời gian quay của Trái Đất quanh trục của nó, từng được tính từ thời điểm chúng ta xác định là bắt đầu của một ngày (0 giờ). Tính đến thời điểm này, GMT và UTC giống nhau. UTC (Coordinated Universal Time): Là một hệ thống thời gian được quy định bằng cách sử dụng các đồng hồ nguyên tử và có độ chính xác cao hơn GMT. UTC không dựa trên vòng quay của Trái Đất mà thay vào đó sử dụng các nguyên tử để đảm bảo độ chính xác toàn cầu. Độ Chính Xác:GMT: Dựa trên vòng quay của Trái Đất, có thể thay đổi vì tác động của các yếu tố như lực hấp dẫn và động lực học. UTC: Được xác định bởi các nguyên tử và được điều chỉnh thông qua việc thêm giảm giây chấp nhận được (leap seconds) để duy trì độ chính xác. Dịch Vụ:GMT: Ngày nay, thường được sử dụng trong ngữ cả