Chuyển đến nội dung chính

Bảo mật WordPress bước quan trọng để bảo vệ trang web WordPress của bạn
Bảo mật WordPress là một chủ đề quan trọng đối với tất cả những ai đang sử dụng nền tảng này để xây dựng trang web. Dưới đây là các bước quan trọng để bảo vệ trang web WordPress của bạn:

  1. Cập nhật phiên bản WordPress: Cập nhật phiên bản mới nhất của WordPress là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo bảo mật cho trang web của bạn.
  2. Cập nhật plugin và theme: Plugin và theme cũng cần được cập nhật thường xuyên để tránh các lỗ hổng bảo mật.
  3. Sử dụng mật khẩu mạnh: Sử dụng mật khẩu mạnh là một trong những cách đơn giản nhất để bảo vệ trang web của bạn. Mật khẩu của bạn nên có ít nhất 12 ký tự và bao gồm chữ cái viết hoa, chữ cái viết thường, số và ký tự đặc biệt.
  4. Xác thực hai yếu tố (2FA): Xác thực hai yếu tố là một phương thức bảo mật hiệu quả để bảo vệ trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng plugin như Google Authenticator để thêm tính năng xác thực hai yếu tố cho trang web của mình.
  5. Giới hạn số lần đăng nhập: Sử dụng plugin để giới hạn số lần đăng nhập không thành công. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ bị tấn công bởi các cuộc tấn công đoán mật khẩu.
  6. Sử dụng SSL: Sử dụng SSL để mã hóa dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ. Điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn khi được truyền qua internet.
  7. Giới hạn quyền truy cập: Hạn chế quyền truy cập của người dùng là một cách hiệu quả để bảo vệ trang web của bạn. Chỉ cung cấp quyền truy cập cho những người dùng cần thiết và tránh chia sẻ tài khoản với người khác.
  8. Sao lưu thường xuyên: Sao lưu trang web của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục lại trang web của mình trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ.

Tóm lại, bảo mật WordPress là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết. Bằng cách tuân thủ các bước bảo mật này, bạn có thể


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o