Chuyển đến nội dung chính

cách khắc phục sự cố npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/Lỗi "npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/" thường xuất hiện khi npm không thể kết nối với registry của npmjs để tải các gói. Điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm lỗi mạng hoặc proxy, cấu hình sai hoặc vấn đề về phiên bản npm.

Dưới đây là một số cách để khắc phục lỗi này:

  1. Kiểm tra kết nối mạng: Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã kết nối với mạng internet và mạng internet của bạn ổn định. Nếu bạn đang sử dụng proxy, hãy chắc chắn rằng nó được cấu hình đúng.
  2. Cập nhật phiên bản npm: Kiểm tra phiên bản npm của bạn bằng cách chạy lệnh "npm -v" trong cửa sổ dòng lệnh. Nếu phiên bản npm của bạn quá cũ, hãy cập nhật nó bằng lệnh "npm install -g npm@latest".
  3. Xóa cache npm: Lệnh "npm cache clean --force" sẽ xóa cache của npm. Việc này có thể giúp giải quyết vấn đề nếu lỗi được gây ra bởi cache đã hỏng.
  4. Thay đổi registry của npm: Trong một số trường hợp, thay đổi registry của npm có thể giúp giải quyết vấn đề. Bạn có thể sử dụng lệnh "npm config set registry http://registry.npmjs.org/" để đặt registry về mặc định.
  5. Sử dụng npm mirror: Một số mirror có thể được sử dụng để tải các gói npm. Bạn có thể tìm kiếm các npm mirror trên mạng và đặt lại registry để sử dụng mirror này.
  6. Thử lại sau: Nếu bạn đã thử tất cả các cách trên và vẫn gặp phải lỗi, hãy thử lại sau một thời gian ngắn. Đôi khi, các server của npmjs có thể gặp sự cố hoặc bị quá tải, gây ra vấn đề về kết nối.
  7. Cách cuối thêm ip vào "104.18.95.96 registry.npmjs.org" file hosts của OS cách này có thể do DNS có vấn đề không thể phân giải domain về đúng IP được chỉ cần thêm dòng trên thì nó tự động trỏ về đúng IP của registry.npmjs.org.
Hy vọng những cách trên có thể giúp bạn khắc phục vấn đề khi gặp lỗi "npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o