Chuyển đến nội dung chính

Cách triển khai dự án laravel một cách linh hoạt bằng các tách S3 storage, DB server, Coding server
Triển khai dự án Laravel một cách linh hoạt bằng cách tách S3 storage và DB server ra là một giải pháp phổ biến được sử dụng để tăng tính mở rộng, hiệu quả và độ tin cậy của dự án. Dưới đây là các bước triển khai dự án Laravel bằng cách tách S3 storage và DB server ra:

 1. Cài đặt Laravel: Bước đầu tiên là cài đặt Laravel trên server. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tải xuống tệp cài đặt Laravel từ trang web chính thức và cài đặt nó trên server.
 2. Cấu hình DB server: Sau khi cài đặt Laravel, bạn cần phải cấu hình DB server. Bạn có thể sử dụng MySQL hoặc PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Cấu hình DB server bao gồm tạo cơ sở dữ liệu, tài khoản DB và mật khẩu.
 3. Cấu hình S3 storage: Sau khi cấu hình DB server, bạn cần phải cấu hình S3 storage. Bạn có thể sử dụng Amazon S3 hoặc một giải pháp lưu trữ đám mây khác để lưu trữ các tệp tĩnh, như hình ảnh, video và tài liệu PDF. Bạn cần phải tạo một tài khoản S3 và cấu hình ứng dụng Laravel để kết nối với tài khoản này.
 4. Cấu hình tệp môi trường: Bạn cần phải cấu hình tệp môi trường để kết nối với DB server và S3 storage. Trong tệp môi trường, bạn cần cung cấp thông tin đăng nhập DB, tên cơ sở dữ liệu, tên bảng và thông tin đăng nhập S3.
 5. Cấu hình file storage: Bạn cần phải cấu hình ứng dụng Laravel để sử dụng S3 storage để lưu trữ tệp tĩnh. Bạn cần cấu hình các tệp mẫu, như config/filesystems.php, để sử dụng driver S3 cho file storage.
 6. Triển khai ứng dụng: Sau khi đã cấu hình DB server và S3 storage, bạn có thể triển khai ứng dụng trên server. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Git hoặc FTP để triển khai ứng dụng. Bạn cần phải cấu hình đường dẫn đến ứng dụng trong tệp cấu hình máy chủ web.

Trên đây là các bước triển khai dự án Laravel bằng cách tách S3 storage và DB server ra. Tuy nhiên, đây chỉ là cách triển khai cơ bản và vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết để đạt được tính linh hoạt cao hơn. Dưới đây là một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai dự án Laravel bằng cách tách S3 storage và DB server ra:

 1. Quản lý phiên bản: Khi triển khai dự án Laravel, bạn cần phải quản lý phiên bản của ứng dụng và các thay đổi trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các công cụ quản lý phiên bản như Git để theo dõi các thay đổi trong mã nguồn và cơ sở dữ liệu. Việc sử dụng Git cũng giúp cho việc triển khai và chuyển đổi giữa các môi trường khác nhau như môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất trở nên dễ dàng hơn.
 2. Tối ưu hóa hiệu suất: Khi triển khai dự án Laravel, bạn cần phải tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật như bộ nhớ đệm (caching) để giảm tải cho cơ sở dữ liệu và tăng tốc độ truy cập. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các giải pháp CDN để tối ưu hóa tải trang và tăng tốc độ tải tệp tĩnh từ S3 storage.
 3. Bảo mật: Khi triển khai dự án Laravel, bạn cần phải đảm bảo tính an toàn và bảo mật của ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các giải pháp bảo mật như SSL để mã hóa dữ liệu truyền qua mạng, mã hóa dữ liệu trên S3 storage, và sử dụng các cơ chế xác thực và kiểm soát truy cập để bảo vệ cơ sở dữ liệu.
 4. Điều chỉnh: Khi triển khai dự án Laravel, bạn cần thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các công cụ giám sát và quản lý lỗi để phát hiện và khắc phục các lỗi nhanh chóng.
 5. Điều chỉnh cấu hình: Khi triển khai dự án Laravel, bạn cần phải điều chỉnh cấu hình của ứng dụng để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của nó. Bạn có thể sử dụng các tệp cấu hình riêng biệt cho mỗi môi trường, ví dụ như tệp .env để lưu trữ thông tin cấu hình cho mỗi môi trường. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tự động hóa để triển khai cấu hình và tránh các lỗi khi thực hiện thủ công.
 6. Tái sử dụng mã nguồn: Khi triển khai dự án Laravel, bạn cần phải sử dụng các nguyên tắc phát triển tái sử dụng mã nguồn để tăng tính linh hoạt của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các thư viện và gói phần mềm được phát triển bởi cộng đồng Laravel, hoặc tự phát triển các thư viện và gói phần mềm của riêng mình
 7. Đảm bảo khả năng mở rộng: Khi triển khai dự án Laravel, bạn cần phải đảm bảo khả năng mở rộng của ứng dụng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng các giải pháp mở rộng như tăng cường khả năng chịu tải, phân tán dữ liệu, và các giải pháp chuyển tiếp động để tăng khả năng mở rộng của ứng dụng.

Tổng kết lại, triển khai dự án Laravel bằng cách tách S3 storage và DB server ra là một cách tiếp cận tốt để tăng tính linh hoạt của ứng dụng.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o