Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu chi tiết về git actions


Git Actions là một tính năng của Git được giới thiệu vào năm 2018, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong quy trình phát triển phần mềm, bao gồm kiểm tra mã, xây dựng, kiểm tra chất lượng mã, triển khai, và nhiều tác vụ khác. Với Git Actions, bạn có thể xây dựng một quy trình liền mạch cho dự án của mình mà không cần phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài.Dưới đây là một số lợi ích và hướng dẫn sử dụng Git Actions một cách hiệu quả:

  1. Lợi ích: Tự động hoá các quy trình: Git Actions cho phép bạn xây dựng các bộ công cụ liền mạch để tự động hóa quy trình phát triển phần mềm của bạn. Các tác vụ như kiểm tra mã, xây dựng, kiểm tra chất lượng mã và triển khai được thực hiện một cách tự động.
  2. Hướng dẫn sử dụng: Tạo một tệp YAML: Để bắt đầu với Git Actions, bạn cần tạo một tệp YAML (.yml) trong thư mục .github/workflows/ của dự án của bạn. Tệp YAML này định nghĩa các bước để thực hiện trong quy trình của bạn.
  3. Lợi ích: Tích hợp dễ dàng với các công cụ khác: Git Actions cung cấp tích hợp với các công cụ phổ biến như Docker, Kubernetes, AWS và nhiều hơn nữa.
  4. Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng các hành động được cung cấp sẵn: Git Actions cung cấp một loạt các hành động (actions) được cung cấp sẵn để bạn có thể sử dụng trong quy trình của mình. Các hành động này có thể giúp bạn thực hiện các tác vụ như kiểm tra mã, xây dựng ứng dụng, kiểm tra chất lượng mã, triển khai và nhiều hơn nữa.
  5. Lợi ích: Hỗ trợ nhiều nền tảng: Git Actions hỗ trợ các hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows, macOS và Linux.
  6. Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng các biến môi trường: Git Actions cung cấp các biến môi trường để bạn có thể sử dụng trong quy trình của mình. Các biến này có thể bao gồm thông tin như URL
Git Actions là một công cụ rất mạnh mẽ và đa dụng trong quá trình phát triển phần mềm, giúp tự động hóa các công việc phát triển và triển khai phần mềm, giảm thiểu thời gian và công sức cho các nhà phát triển. Với Git Actions, người dùng có thể dễ dàng cấu hình các bước phát triển, kiểm tra và triển khai phần mềm trong môi trường DevOps một cách đơn giản và hiệu quả.Tuy nhiên, để sử dụng Git Actions một cách hiệu quả, người dùng cần phải có kiến thức về cấu trúc YAML, các lệnh shell, các công cụ phát triển và triển khai phần mềm, và các kỹ năng quản lý và xử lý lỗi. Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa các bước Git Actions cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về phát triển phần mềm và DevOps.

Vì vậy, để sử dụng Git Actions một cách hiệu quả nhất, người dùng cần phải học hỏi, tìm hiểu và thực hành nhiều, từ đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng phát triển và triển khai phần mềm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o