Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu về Percona Server for MySQL


Percona là một công ty chuyên về cung cấp các giải pháp cơ sở dữ liệu và phần mềm mã nguồn mở cho các tổ chức. Công ty cung cấp các giải pháp bao gồm MySQL, MongoDB, PostgreSQL và các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu.

Trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, Percona được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu. Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để đảm bảo hiệu suất và sự ổn định của hệ thống.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu của Percona là Percona Server for MySQL, một phiên bản tùy chỉnh của MySQL với nhiều tính năng mới và tối ưu hóa hiệu suất. Percona cũng cung cấp các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu như Percona XtraBackup để sao lưu và khôi phục dữ liệu.
Percona Server for MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được xây dựng dựa trên mã nguồn của MySQL. Nó được phát triển bởi Percona, một công ty chuyên về giải pháp cơ sở dữ liệu.

Percona Server cung cấp nhiều tính năng mới và cải tiến so với MySQL, như:

  1. Performance: Percona Server cải thiện hiệu suất đáng kể so với MySQL. Nó cung cấp một số tính năng mới như cải tiến bộ nhớ đệm và query cache.
  2. Scalability: Percona Server cung cấp tính năng TokuDB Storage Engine, là một giải pháp cơ sở dữ liệu tốc độ cao, hỗ trợ nhiều tiến trình và khả năng mở rộng.
  3. Replication: Percona Server hỗ trợ mô hình Replication tốt hơn, cho phép người dùng dễ dàng sao chép cơ sở dữ liệu trên các máy chủ khác nhau.
  4. Security: Percona Server cung cấp các tính năng an ninh như mã hóa dữ liệu và bảo mật người dùng.
  5. Monitoring: Percona Server cung cấp Percona Toolkit, một công cụ giám sát hiệu suất cơ sở dữ liệu.
  6. Ngoài ra, Percona Server còn có một số tính năng mới như DTrace support, Profiling support và Plugin API.

Với những tính năng này, Percona Server for MySQL được đánh giá là một giải pháp cơ sở dữ liệu hiệu quả và đáng tin cậy cho các ứng dụng phức tạp với khối lượng lớn dữ liệu. Với sự tập trung vào cơ sở dữ liệu và kinh nghiệm phong phú, Percona được đánh giá cao bởi các chuyên gia trong ngành công nghệ thông tin. Các giải pháp của Percona đã được sử dụng bởi nhiều tổ chức lớn trên toàn thế giới và được đánh giá cao về độ ổn định và hiệu suất.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o