Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu về React Native cho người mới tìm hiểu


React Native là một framework cho phép bạn xây dựng các ứng dụng di động cho cả iOS và Android sử dụng JavaScript và React. Nó được phát triển bởi Facebook và đã trở thành một trong những công cụ phát triển di động phổ biến nhất hiện nay.
Bắt đầu với React Native, bạn cần có kiến thức cơ bản về React và JavaScript. Nếu bạn chưa biết về React, bạn nên học trước khi bắt đầu với React Native.

Một khi bạn đã có kiến thức cơ bản về React, bạn có thể bắt đầu học React Native bằng cách tải xuống mã nguồn mẫu từ trang web của React Native và tìm hiểu cách sử dụng nó. Bạn cũng có thể tham khảo các tài liệu và hướng dẫn trên trang web của React Native để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nó.

React Native sử dụng cú pháp giống như React, nhưng có một số sự khác biệt. Ví dụ, React Native sử dụng các thành phần giao diện người dùng cụ thể cho iOS và Android, trong khi React sử dụng các thành phần giao diện người dùng chung. Bạn cần phải tìm hiểu về các thành phần giao diện người dùng cụ thể sử dụng trong React Native.
Khi bạn đã có một số kiến thức cơ bản về React Native, bạn có thể bắt đầu xây dựng ứng dụng của riêng mình. Bạn có thể tạo các màn hình, tùy chọn navigation, sử dụng các API của hệ điều hành để tạo các chức năng như lấy vị trí, truy cập camera, v.v.

Trong quá trình xây dựng, bạn sẽ gặp một số vấn đề và lỗi. Tuy nhiên, có rất nhiều tài liệu và cộng đồng trợ giúp để giải quyết vấn đề này. Bạn có thể tìm kiếm trên mạng hoặc đặt câu hỏi trên các diễn đàn cộng đồng để được giúp đỡ.
Tổng kết, học React Native là một quá trình thú vị và cần nhiều thời gian và cố gắng. Nhưng khi bạn hoàn thành một dự án, bạn sẽ cảm thấy rất tự hào và có thể sử dụng kiến thức đó để xây dựng nhiều ứng dụng khác. Hãy bắt đầu học ngay hôm nay và trở thành một nhà phát triển React Native chuyên nghiệp!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o