Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu về scrum trong các dự án phát triển phần mềm

 

Scrum là một phương pháp Agile cho phát triển phần mềm được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp phần mềm hiện nay. Scrum là một khung làm việc (framework) cung cấp các hướng dẫn và quy trình để phát triển sản phẩm phần mềm hiệu quả, nhanh chóng và linh hoạt hơn.
  1. Sprints: Scrum chia dự án thành các Sprint (chu kỳ) có độ dài cố định, thông thường từ 1 đến 4 tuần. Mỗi Sprint là một chu kỳ hoàn chỉnh của việc phát triển phần mềm.
  2. Product Backlog: Là một danh sách các tính năng, yêu cầu và nhu cầu của khách hàng được sắp xếp theo độ ưu tiên. Product Backlog được cập nhật liên tục trong suốt quá trình phát triển.
  3. Sprint Backlog: Là một danh sách các yêu cầu và tính năng của khách hàng được chọn để phát triển trong Sprint hiện tại.
  4. Daily Scrum: Một cuộc họp ngắn hàng ngày giữa các thành viên của nhóm Scrum để cập nhật tình hình và đánh giá tiến độ.
  5. Sprint Review: Là một cuộc họp giữa khách hàng và nhóm Scrum để xem xét các tính năng và yêu cầu đã được hoàn thành trong Sprint vừa qua.

Sprint Retrospective: Là một cuộc họp giữa các thành viên của nhóm Scrum để xem xét các hoạt động trong Sprint vừa qua và đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo.
Scrum tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất có thể. Scrum chia dự án thành các Sprint (chu kỳ) có độ dài cố định, thông thường từ 1 đến 4 tuần. Mỗi Sprint là một chu kỳ hoàn chỉnh của việc phát triển phần mềm, bắt đầu bằng việc lên kế hoạch và kết thúc bằng việc đưa sản phẩm vào sản xuất. Sprint giúp tập trung nhóm Scrum vào một tập hợp cụ thể các yêu cầu và tính năng để phát triển trong thời gian ngắn, tăng cường tính linh hoạt và khả năng thích nghi với thay đổi.

Product Backlog là một danh sách các tính năng, yêu cầu và nhu cầu của khách hàng được sắp xếp theo độ ưu tiên. Danh sách này sẽ được cập nhật liên tục trong suốt quá trình phát triển, giúp nhóm Scrum tập trung vào các tính năng quan trọng nhất của sản phẩm. Sprint Backlog là một danh sách các yêu cầu và tính năng của khách hàng được chọn để phát triển trong Sprint hiện tại. Các tính năng và yêu cầu trong Sprint Backlog phải được hoàn thành trong thời gian của Sprint đó.

Daily Scrum là một cuộc họp ngắn hàng ngày giữa các thành viên của nhóm Scrum để cập nhật tình hình và đánh giá tiến độ. Cuộc họp này giúp tất cả thành viên trong nhóm Scrum cùng hiểu rõ mục tiêu và tiến độ của dự án. Sprint Review là một cuộc họp giữa khách hàng và nhóm Scrum để xem xét các tính năng và yêu cầu đã được hoàn thành trong Sprint vừa qua. Sprint Retrospective là một cuộc họp giữa các thành viên của nhóm Scrum để xem xét các hoạt động trong Sprint vừa qua và đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo.

Các lợi ích của Scrum bao gồm khả năng phát triển sản phẩm nhanh chóng, tập trung vào giá trị cho khách hàng, tăng cường sự linh hoạt và khả năng thích nghi với thay đổi, tăng cường tính kết hợp giữa các thành viên trong nhóm Scrum, tăng cường tính đáp ứng nhanh và hiệu quả cho yêu cầu của khách hàng, và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Scrum cũng cho phép nhóm Scrum tập trung vào việc phát triển các tính năng và yêu cầu quan trọng nhất của sản phẩm, từ đó giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Scrum cũng cung cấp các cơ chế để đánh giá tiến độ và đưa ra các cải tiến để tăng cường tính hiệu quả của quá trình phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, Scrum cũng có một số hạn chế và thách thức. Scrum đòi hỏi sự cam kết cao đối với tất cả các thành viên trong nhóm Scrum và yêu cầu các thành viên phải làm việc chặt chẽ với nhau để đạt được mục tiêu chung. Ngoài ra, Scrum cũng yêu cầu sự thay đổi trong tư duy và thái độ của các thành viên trong nhóm Scrum.

Trong tổng thể, Scrum là một phương pháp phát triển phần mềm rất linh hoạt và hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho các tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để áp dụng Scrum thành công, các tổ chức và doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm Scrum đều cam kết với quy trình và tư duy của Scrum, và được đào tạo và hỗ trợ đầy đủ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

giới thiệu về appwrite một nền tảng tuyệt vời cho BAAS

Appwrite là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, cung cấp các giải pháp cho việc phát triển ứng dụng di động và web. Appwrite cung cấp các tính năng như quản lý người dùng, lưu trữ dữ liệu, xác thực và bảo mật, phân tích thống kê và nhiều hơn nữa. Appwrite hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép người phát triển sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript, Node.js, Flutter và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Appwrite còn có tính năng Webhooks, cho phép kết nối ứng dụng với các dịch vụ khác như Slack, Discord và nhiều dịch vụ khác. Appwrite cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động và web linh hoạt và dễ dàng hơn. Appwrite cũng cung cấp các SDK cho nhiều ngôn ngữ lập trình để giúp các nhà phát triển tích hợp Appwrite vào các ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với sự phát triển của Appwrite, người dùng có thể dễ dàng tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng di động và web một cách dễ dàng và hiệ

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

Giới thiệu về strapi

Strapi là một CMS mã nguồn mở và đa nền tảng được phát triển bằng Node.js, giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web hoặc mobile trở nên dễ dàng hơn. Strapi được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống quản lý dữ liệu linh hoạt và dễ dàng cấu hình, đồng thời hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau như MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite và SQL Server. Với Strapi, người dùng có thể tạo các API linh hoạt cho các ứng dụng của mình, bao gồm các chức năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý nội dung và quản lý người dùng. Strapi cũng cung cấp cho người dùng các tính năng như xác thực dựa trên JWT, quản lý phiên làm việc, quản lý phân quyền và phân quyền tùy chỉnh. Một trong những ưu điểm của Strapi là tính linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Với Strapi, người dùng có thể tùy chỉnh các API của mình bằng cách sử dụng các plugin, middleware hoặc cách thức xây dựng theo yêu cầu của mình. Ngoài ra, Strapi cũng có một cộng đồng đông đảo và hỗ trợ tốt, giúp cho việc sử dụng và phát triển Str