Chuyển đến nội dung chính

so sánh đánh giá về hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá thế nào về mysql vs mariadbMySQL và MariaDB đều là hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có những khác biệt. Dưới đây là một số đánh giá của các chuyên gia về hai hệ quản trị này:

  1. Hiệu suất: MariaDB được cho là có hiệu suất tốt hơn so với MySQL, đặc biệt là trong các trường hợp có tải lớn. MariaDB sử dụng một số tính năng mới hơn so với MySQL, cho phép tối ưu hóa và tăng tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu.
  2. Tính năng: MariaDB có một số tính năng mới và cải tiến so với MySQL, bao gồm tính năng tối ưu hóa truy vấn, khả năng đồng bộ hóa và phân vùng dữ liệu, và hỗ trợ trực tiếp cho nhiều loại cấu trúc lưu trữ. Tuy nhiên, MySQL vẫn là một hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và có tính năng đáp ứng nhu cầu của hầu hết các ứng dụng.
  3. Khả năng mở rộng: Cả hai hệ quản trị đều có khả năng mở rộng tốt, nhưng MariaDB có tính năng tích hợp Galera Cluster, cho phép tạo ra một hệ thống phân tán có khả năng chịu lỗi cao hơn so với MySQL.
  4. Sự hỗ trợ và phát triển: MariaDB được phát triển bởi cộng đồng nguồn mở và được hỗ trợ bởi một số công ty lớn như MariaDB Corporation, còn MySQL được phát triển bởi Oracle Corporation. Tuy nhiên, MariaDB thường được đánh giá cao hơn trong khía cạnh sự hỗ trợ và phát triển, vì cộng đồng nguồn mở của nó rất lớn và tính năng mới được phát triển nhanh chóng.
  5. Tính ổn định và độ tin cậy: Cả MySQL và MariaDB đều rất ổn định và tin cậy. MariaDB có một số lỗi được khắc phục nhanh chóng, nhưng MySQL được hỗ trợ rộng rãi và có một lượng lớn người dùng.
  6. Sự tương thích: MariaDB được xây dựng để tương thích ngược với MySQL, vì vậy các ứng dụng đã được thiết kế để chạy trên MySQL có thể chạy trên MariaDB mà không cần thay đổi nhiều.
  7. Giá cả: MariaDB là một giải pháp nguồn mở và miễn phí, trong khi MySQL có phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí.

Tóm lại, MariaDB được đánh giá cao hơn trong khả năng mở rộng và hiệu suất, trong khi MySQL được hỗ trợ bởi một công ty lớn và được sử dụng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, sự lựa chọn giữa hai hệ quản trị này phụ thuộc vào nhu cầu và tài nguyên của từng tổ chức hoặc cá nhân.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o