Chuyển đến nội dung chính

so sánh MySQL và Percona


 
MySQL và Percona đều là các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Dưới đây là một số điểm so sánh giữa hai sản phẩm này:

  1. Hiệu suất: Percona Server là một phiên bản tinh chỉnh của MySQL, với nhiều cải tiến về hiệu suất như InnoDB, XtraDB, TokuDB. Điều này giúp cho Percona Server có khả năng xử lý tốt hơn so với MySQL trong một số trường hợp.
  2. Tính năng: Percona Server có một số tính năng bổ sung so với MySQL, chẳng hạn như Percona Toolkit cho phép quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn, cũng như Percona XtraBackup giúp sao lưu và phục hồi dữ liệu nhanh hơn.
  3. Tính khả dụng: Percona Server có sẵn dưới dạng các gói phân phối cho nhiều hệ điều hành, bao gồm cả Linux và Windows. Điều này giúp cho Percona Server được sử dụng nhiều hơn trong các môi trường phát triển và triển khai.
  4. Hỗ trợ: Percona có một cộng đồng hỗ trợ đông đảo, cũng như cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng. MySQL cũng có một cộng đồng và hỗ trợ, nhưng được coi là chưa đầy đủ và chuyên nghiệp hơn so với Percona.
Dưới đây là một số so sánh về hiệu năng giữa hai hệ thống này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu năng của MySQL và Percona có thể khác nhau đối với từng ứng dụng cụ thể:

  1. Hiệu suất đọc ghi: Percona được biết đến với khả năng xử lý và thực hiện các truy vấn đọc và ghi nhanh hơn so với MySQL.
  2. Tương thích: Percona được xây dựng dựa trên mã nguồn của MySQL, vì vậy nó tương thích với các ứng dụng MySQL hiện có. Tuy nhiên, sử dụng Percona có thể yêu cầu cấu hình máy chủ khác biệt để đạt được hiệu năng tối ưu hơn.
  3. Bộ nhớ đệm: Percona có thể tận dụng bộ nhớ đệm nhanh hơn để cải thiện hiệu suất truy vấn. Nó có thể quản lý bộ nhớ đệm hiệu quả hơn so với MySQL và có thể tùy chỉnh độ lớn của bộ nhớ đệm.
  4. Các tính năng bổ sung: Percona cung cấp nhiều tính năng bổ sung mà MySQL không có, chẳng hạn như Percona XtraBackup và Percona Toolkit.
  5. Bảo mật: Percona cung cấp các tính năng bảo mật cao hơn so với MySQL, bao gồm tính năng mã hóa dữ liệu và giám sát quyền truy cập.
Percona Server có nhiều tính năng và cải tiến về hiệu suất hơn so với MySQL. Nó cũng có sẵn dưới dạng các gói phân phối trên nhiều hệ điều hành, và được hỗ trợ bởi một cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc lựa chọn giữa Percona và MySQL phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng tổ chức hay dự án, và đều có thể được sử dụng hiệu quả trong các môi trường phát triển và triển khai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o