Chuyển đến nội dung chính

bắt đầu một dự án React Native và sử dụng Appwrite BAAS làm backendĐể bắt đầu một dự án React Native với Appwrite, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt Node.js và NPMĐể lập trình với React Native, bạn cần cài đặt Node.js và NPM trước tiên.
  2. Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của Node.js và NPM tại trang chủ của Node.js.
  3. Cài đặt React Native CLI Sau khi cài đặt Node.js và NPM, bạn cần cài đặt React Native CLI.
  4. Bạn có thể cài đặt React Native CLI bằng lệnh sau: npm install -g react-native-cli
  5. Tạo mới dự án React Native: Để tạo mới một dự án React Native, bạn có thể chạy lệnh sau: react-native init <project-name>
Lưu ý: <project-name> là tên của dự án của bạn.

Cài đặt Appwrite SDKĐể kết nối dự án React Native của bạn với Appwrite, bạn cần cài đặt Appwrite SDK.
Bạn có thể cài đặt Appwrite SDK bằng lệnh sau: npm install appwrite


Kết nối với AppwriteSau khi đã cài đặt Appwrite SDK, bạn có thể kết nối dự án React Native của mình với Appwrite bằng cách thêm đoạn code sau vào file App.js

import Appwrite from "appwrite";

const client = new Appwrite();

client
  .setEndpoint("https://[HOSTNAME_OR_IP]/v1") // Điền địa chỉ API của Appwrite
  .setProject("PROJECT_ID") // Điền ID của dự án Appwrite của bạn
  .setKey("API_KEY"); // Điền API Key của dự án Appwrite của bạn

// Test kết nối
client.account.get().then((response) => {
  console.log(response);
});


Phát triển ứng dụng của bạnSau khi đã kết nối thành công với Appwrite, bạn có thể tiếp tục phát triển ứng dụng của mình bằng React Native.
Những bước trên sẽ giúp bạn bắt đầu phát triển ứng dụng React Native với Appwrite. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng của Appwrite, bạn nên tìm hiểu thêm về các tính năng và API của Appwrite.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

giới thiệu về appwrite một nền tảng tuyệt vời cho BAAS

Appwrite là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, cung cấp các giải pháp cho việc phát triển ứng dụng di động và web. Appwrite cung cấp các tính năng như quản lý người dùng, lưu trữ dữ liệu, xác thực và bảo mật, phân tích thống kê và nhiều hơn nữa. Appwrite hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, cho phép người phát triển sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript, Node.js, Flutter và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, Appwrite còn có tính năng Webhooks, cho phép kết nối ứng dụng với các dịch vụ khác như Slack, Discord và nhiều dịch vụ khác. Appwrite cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng di động và web linh hoạt và dễ dàng hơn. Appwrite cũng cung cấp các SDK cho nhiều ngôn ngữ lập trình để giúp các nhà phát triển tích hợp Appwrite vào các ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với sự phát triển của Appwrite, người dùng có thể dễ dàng tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng di động và web một cách dễ dàng và hiệ

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

Giới thiệu về strapi

Strapi là một CMS mã nguồn mở và đa nền tảng được phát triển bằng Node.js, giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web hoặc mobile trở nên dễ dàng hơn. Strapi được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống quản lý dữ liệu linh hoạt và dễ dàng cấu hình, đồng thời hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau như MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite và SQL Server. Với Strapi, người dùng có thể tạo các API linh hoạt cho các ứng dụng của mình, bao gồm các chức năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý nội dung và quản lý người dùng. Strapi cũng cung cấp cho người dùng các tính năng như xác thực dựa trên JWT, quản lý phiên làm việc, quản lý phân quyền và phân quyền tùy chỉnh. Một trong những ưu điểm của Strapi là tính linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Với Strapi, người dùng có thể tùy chỉnh các API của mình bằng cách sử dụng các plugin, middleware hoặc cách thức xây dựng theo yêu cầu của mình. Ngoài ra, Strapi cũng có một cộng đồng đông đảo và hỗ trợ tốt, giúp cho việc sử dụng và phát triển Str