Chuyển đến nội dung chính

bắt đầu dự án với react native cli và các ưu điểm khi triển khai bằng công cụ nàyeact Native CLI là công cụ dòng lệnh cho phép tạo, cấu hình và quản lý các ứng dụng React Native. Khi sử dụng React Native CLI, bạn sẽ có sự kiểm soát hoàn toàn trong quá trình phát triển ứng dụng của mình.

  1. Bạn nên sử dụng React Native CLI khi:Bạn muốn tùy chỉnh cấu hình của ứng dụng của mình.
  2. Bạn muốn dễ dàng tương tác với các công cụ phát triển khác như trình biên dịch Android Studio hoặc Xcode.
  3. Bạn muốn tùy chỉnh mã nguồn của React Native để đáp ứng nhu cầu của dự án.

Tuy nhiên, khi sử dụng React Native CLI, bạn sẽ phải thực hiện nhiều công việc hơn để cài đặt, cấu hình và quản lý ứng dụng của mình. Vì vậy, nếu bạn mới bắt đầu với React Native, nên bắt đầu với Expo để giảm thiểu sự phức tạp và tập trung vào việc phát triển ứng dụng của mình.


Để bắt đầu một dự án React Native, có một số bước cơ bản cần thực hiện:

  1. Cài đặt Node.js và React Native CLI: Đầu tiên, bạn cần phải cài đặt Node.js và React Native CLI. Node.js cung cấp cho bạn môi trường để chạy mã JavaScript, trong khi React Native CLI cung cấp cho bạn công cụ để tạo và quản lý dự án.
  2. Tạo dự án: Sử dụng lệnh react-native init để tạo dự án mới. Đây là lệnh mặc định để tạo một dự án React Native mới.
  3. Cấu hình thiết bị: Bạn cần phải cấu hình thiết bị của mình để có thể chạy và thử nghiệm ứng dụng React Native.
  4. Phát triển ứng dụng: Bạn có thể sử dụng trình biên tập mã nguồn để phát triển ứng dụng của mình. React Native hỗ trợ các trình biên tập mã như Visual Studio Code, Atom, Sublime Text,...
  5. Kiểm thử ứng dụng: Để kiểm thử ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng một số công cụ như React Native Debugger, Expo,...
  6. Triển khai ứng dụng: Sau khi hoàn thành ứng dụng của mình, bạn có thể tiến hành triển khai ứng dụng lên các nền tảng như App Store hoặc Google Play.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển dự án, bạn cần phải tìm hiểu thêm các công nghệ, thư viện, framework hỗ trợ để tăng tốc độ phát triển và cải thiện hiệu suất ứng dụng. Bạn cũng nên thường xuyên cập nhật kiến thức để không bỏ lỡ các tính năng mới của React Native.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o