Chuyển đến nội dung chính

Các bước phải làm khi triển khai một dự án phần mềmTriển khai một dự án phần mềm là quá trình quan trọng để đưa sản phẩm từ môi trường phát triển sang môi trường thực tế. Dưới đây là các bước phải làm khi triển khai một dự án phần mềm:

  1. Kiểm tra lại mã nguồn và tài liệu: Trước khi triển khai, cần kiểm tra lại mã nguồn và tài liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và đáp ứng yêu cầu.
  2. Lựa chọn môi trường triển khai: Tùy thuộc vào dự án, bạn có thể triển khai ứng dụng trên một hoặc nhiều máy chủ, máy chủ ảo, hoặc môi trường đám mây.
  3. Chuẩn bị môi trường triển khai: Bao gồm việc cài đặt phần mềm cần thiết, cấu hình máy chủ và tạo các tài khoản người dùng cần thiết.
  4. Sao lưu dữ liệu: Trước khi triển khai, hãy sao lưu dữ liệu hiện tại của hệ thống để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng phục hồi nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố.
  5. Triển khai ứng dụng: Sau khi chuẩn bị môi trường triển khai và sao lưu dữ liệu, bạn có thể triển khai ứng dụng của mình.
  6. Kiểm tra lại hệ thống: Sau khi triển khai, hãy kiểm tra lại hệ thống để đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động đúng như mong đợi.
  7. Kiểm tra bảo mật: Bảo vệ dữ liệu và thông tin khách hàng là rất quan trọng, vì vậy hãy kiểm tra bảo mật của hệ thống trước khi triển khai để đảm bảo tính an toàn.
  8. Đưa ứng dụng vào hoạt động: Sau khi hoàn thành các bước trên và kiểm tra kỹ lưỡng, bạn có thể đưa ứng dụng vào hoạt động.
  9. Hỗ trợ và bảo trì: Dù bạn đã triển khai thành công, nhưng vẫn cần hỗ trợ và bảo trì để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động tốt và cập nhật với các thay đổi mới nhất.

Trên đây là các bước phải làm khi triển khai một dự án phần mềm.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o