Chuyển đến nội dung chính

chia sẻ các điểm lợi hại khi triển khai outsoucing phần mềmOutsourcing phần mềm có thể mang lại nhiều lợi ích cho các công ty, bao gồm:

  • Lợi ích của việc outsourcing phần mềm:Tiết kiệm chi phí: Việc outsourcing giúp các công ty tiết kiệm chi phí đầu tư cho phát triển phần mềm, không cần bỏ tiền ra mua phần mềm hoặc thiết bị mới.
  • Chất lượng cao: Các công ty outsourcing thường có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn trong việc phát triển phần mềm, đảm bảo chất lượng cao hơn so với việc phát triển phần mềm nội bộ.
  • Tiết kiệm thời gian: Việc outsourcing giúp các công ty tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động chính của mình.
  • Tăng khả năng cạnh tranh: Các công ty outsourcing có thể tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm của các đối tác để cung cấp dịch vụ tốt hơn và nhanh chóng hơn, giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
  • Tiếp cận nguồn lực tốt hơn: Outsourcing cho phép các công ty tiếp cận các nguồn lực chất lượng tốt hơn, chẳng hạn như nhân lực, kinh nghiệm và công nghệ mới nhất.

Tuy nhiên, outsourcing phần mềm cũng có một số hạn chế, bao gồm:
  • Rủi ro về an ninh thông tin: Việc chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các công ty và đối tác outsourcing có thể dẫn đến rủi ro về an ninh thông tin.
  • Kiểm soát chất lượng: Việc kiểm soát chất lượng phần mềm trở nên khó khăn hơn khi thực hiện outsourcing.
  • Khó khăn trong việc quản lý dự án: Việc quản lý dự án và giám sát tiến độ phát triển phần mềm trở nên khó khăn hơn khi công ty phải làm việc với nhiều đối tác outsourcing.

Do đó, trước khi quyết định outsourcing phần mềm, các công ty cần phải xem xét kỹ các lợi và hại của việc này để đảm bảo quyết định đúng đắn và hiệu quả.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o