Chuyển đến nội dung chính

Giảm bớt rủi ro khi triển khai dự án bạn cần phải làm những gì ?Để giảm bớt rủi ro khi triển khai dự án, bạn cần làm những điều sau:

 • Lên kế hoạch triển khai chi tiết: Trước khi triển khai dự án, bạn nên lên kế hoạch chi tiết về các công việc cần thực hiện, thời gian và ngân sách. Việc lên kế hoạch chi tiết sẽ giúp bạn xác định được những rủi ro có thể xảy ra và giải quyết chúng trước khi nó gây ra hậu quả.
 • Đánh giá khả năng thực hiện của đội ngũ: Trước khi triển khai dự án, bạn cần đánh giá khả năng thực hiện của đội ngũ để xác định liệu họ có đủ năng lực để thực hiện công việc hay không. Nếu như đội ngũ không đủ năng lực, bạn có thể cân nhắc tuyển thêm nhân sự hoặc thuê một công ty phát triển phần mềm để hỗ trợ.
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng: Kiểm soát chất lượng là một bước quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Bạn nên thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của bạn đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện kiểm tra bảo mật: Bảo mật là một vấn đề quan trọng khi triển khai dự án phần mềm. Bạn nên kiểm tra bảo mật để đảm bảo rằng hệ thống của bạn được bảo vệ tốt nhất có thể.
 • Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra: Trước khi triển khai dự án, bạn nên đánh giá các rủi ro có thể xảy ra. Điều này giúp bạn chuẩn bị cho các tình huống khó khăn và có kế hoạch sẵn sàng để giải quyết khi cần thiết.
 • Thực hiện các bản demo: Các bản demo giúp bạn đánh giá kết quả của dự án phần mềm trước khi triển khai chính thức. Bạn có thể kiểm tra tính năng và độ ổn định của sản phẩm để đảm bảo rằng nó đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
 • Theo dõi tiến độ thường xuyên: Theo dõi tiến độ của dự án sẽ giúp bạn phát hiện và xử lý các vấn đề ngay khi chúng xảy ra, giúp tránh được tình trạng trì hoãn hoặc thất bại của dự án.
 • Tích hợp kiểm soát chất lượng: Kiểm soát chất lượng là một phần rất quan trọng trong quá trình triển khai phần mềm, giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng được cung cấp đầy đủ tính năng và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện kiểm tra an ninh: An ninh là một vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai phần mềm. Nên thực hiện các kiểm tra bảo mật và đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm của bạn đáp ứng được các yêu cầu bảo mật cơ bản.
 • Quản lý các sự cố: Trong quá trình triển khai phần mềm, sự cố sẽ xảy ra và bạn cần phải có một quy trình quản lý sự cố để xử lý các vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng.
 • Thực hiện kiểm tra sau triển khai: Kiểm tra sau triển khai là quá trình kiểm tra và đánh giá hiệu quả của dự án sau khi triển khai. Nó giúp bạn đánh giá xem dự án đã hoàn thành đầy đủ yêu cầu hay chưa và đề xuất các cải tiến cần thiết cho sản phẩm của bạn.
 • Lê kế hoạch cho các phát sinh và rủi ro có thể sảy ra trước khi được triển khai.

Những cách giảm bớt rủi ro khi triển khai dự án này giúp bạn đảm bảo rằng dự án của bạn được triển khai một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o