Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu và đánh giá về StrapiStrapi là một hệ thống quản lý nội dung động mã nguồn mở (CMS) được viết bằng Node.js. Nó cho phép người dùng tạo các API động để quản lý nội dung cho các ứng dụng web và di động. Strapi là một giải pháp CMS linh hoạt và dễ dàng sử dụng với nhiều tính năng mạnh mẽ.

  • Một số điểm đáng chú ý của Strapi bao gồm:Dễ dàng cài đặt và sử dụng: Strapi được xây dựng trên Node.js, điều này làm cho việc cài đặt và sử dụng nó trở nên rất dễ dàng.
  • Cấu trúc dữ liệu linh hoạt: Strapi cho phép người dùng tạo và quản lý các loại dữ liệu theo cách tùy chỉnh. Nó cũng hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm cả hình ảnh và video.
  • Tích hợp dễ dàng: Strapi tích hợp tốt với các công nghệ phổ biến như React, Vue.js, Angular, iOS, Android và nhiều hơn nữa.
  • Tính năng bảo mật cao: Strapi bao gồm các tính năng bảo mật như xác thực, phân quyền và quản lý phiên để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn.
  • Cộng đồng hỗ trợ đông đảo: Strapi có một cộng đồng rộng lớn với nhiều tài liệu, hướng dẫn và trợ giúp từ các nhà phát triển khác.

Tổng quan, Strapi là một giải pháp CMS mạnh mẽ và linh hoạt cho các ứng dụng web và di động, được thiết kế để dễ dàng sử dụng và tích hợp với các công nghệ khác nhau. Nó cũng có nhiều tính năng bảo mật và cộng đồng hỗ trợ đông đảo, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các dự án phát triển phần mềm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o