Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu và cài đặt docker-compose về AdGuard Home DNS giải pháp chặn quảng cáo và bảo vệ sự riêng tư trên nền tảng web    AdGuard Home là một ứng dụng giúp bạn chặn quảng cáo và các phần mềm độc hại trên các thiết bị trong mạng nội bộ của bạn. Với AdGuard Home, bạn có thể giám sát và quản lý lưu lượng mạng, chặn các trang web độc hại và tùy chỉnh bộ lọc của bạn để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nó cũng có khả năng chặn các phần mềm độc hại và theo dõi, cung cấp bảo vệ cho các thiết bị của bạn.

    AdGuard Home là một sản phẩm mã nguồn mở, được phát triển bởi AdGuard - một công ty chuyên cung cấp các giải pháp chặn quảng cáo và bảo vệ sự riêng tư trên nền tảng web. Với cách tiếp cận mã nguồn mở, AdGuard Home cho phép người dùng dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng tính năng của nó. Bạn có thể cài đặt AdGuard Home trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Linux, Windows, macOS, Raspberry Pi và Docker.

    Với những tính năng vượt trội và khả năng tùy chỉnh cao, AdGuard Home là một giải pháp tuyệt vời để bảo vệ mạng của bạn khỏi các mối đe dọa từ các trang web độc hại và các phần mềm độc hại.

    Để cài đặt AdGuard bằng Docker Compose, làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo thư mục và file docker-compose.yml

    Tạo một thư mục mới và tạo một file docker-compose.yml bên trong thư mục này. Bạn có thể đặt tên thư mục và tên file theo ý muốn của mình. Ví dụ, ta có thể đặt tên thư mục là adguard và tên file là docker-compose.yml. Sau đó, mở file docker-compose.yml bằng trình soạn thảo văn bản.

Bước 2: Viết nội dung file docker-compose.yml

version: "3"
services:
  adguard:
    image: adguard/adguardhome
    restart: always
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "67:67/udp"
      - "68:68/tcp"
      - "80:80/tcp"
      - "443:443/tcp"
    volumes:
      - ./data:/opt/adguardhome/work
      - ./conf:/opt/adguardhome/conf
      - ./logs:/opt/adguardhome/logs    Trong đó:
  • image: adguard/adguardhome: tải xuống image của AdGuard.
  • restart: always: khởi động lại container khi bị lỗi.
  • ports: liệt kê các cổng sẽ được chuyển tiếp.
  • volumes: liệt kê các thư mục được chia sẻ với container.

Bước 3: Khởi chạy AdGuard

    Để khởi chạy AdGuard, chạy lệnh sau trong thư mục chứa file docker-compose.yml:

   docker-compose up -d


    Lệnh này sẽ khởi động các container được định nghĩa trong file docker-compose.yml và chạy chúng dưới dạng daemon.

Bước 4: Truy cập AdGuard

    Sau khi AdGuard đã được khởi chạy, bạn có thể truy cập nó thông qua giao diện web trên địa chỉ http://localhost:3000 hoặc địa chỉ IP của máy chủ Docker nếu bạn đang sử dụng Docker trên một máy tính từ xa.

Chúc bạn thành công!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o