Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu về Server-side Rendering (SSR) và Client-side Rendering (CSR)Server-side Rendering (SSR) và Client-side Rendering (CSR) là hai phương pháp khác nhau để hiển thị trang web. Cả hai phương pháp này đều có ưu và nhược điểm riêng.

  • Server-side Rendering (SSR): Là phương pháp mà server sẽ xử lý yêu cầu của trình duyệt và trả về một trang HTML đã được render hoàn chỉnh, có thể hiển thị ngay trên trình duyệt mà không cần bất kỳ tải xuống bổ sung nào. Với SSR, khi người dùng truy cập trang web, họ sẽ nhận được một trang web đã được tải hoàn chỉnh và nhanh chóng. SSR thường được sử dụng cho các trang web động hoặc trang web có nội dung thay đổi thường xuyên.
  • Client-side Rendering (CSR): Là phương pháp mà các trang web được tạo ra bởi các tập tin HTML cơ bản và sau đó sử dụng JavaScript để thay đổi và render nội dung trang web. Khi người dùng truy cập trang web, trình duyệt của họ sẽ tải tập tin HTML cơ bản và sau đó JavaScript sẽ chạy trên trình duyệt để tải và render nội dung trang web. Với CSR, người dùng sẽ nhận được trang web tải nhanh hơn vì chỉ tải tập tin HTML cơ bản ban đầu, nhưng nó sẽ mất thời gian để tải và render nội dung bổ sung.

Tóm lại, cả SSR và CSR đều có ưu và nhược điểm của riêng nó. Lựa chọn phương pháp nào phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của trang web cụ thể và các yêu cầu của người dùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Triển khai dự án Laravel với Github Actions CI/CD hiệu quả và đơn giản nhất

Nếu bạn đã từng triển khai laravel hoặc các framework tương tự lên trên server (hosting) thì có khác nhiều cách làm. Các thủ công nhất là zip toàn bộ source sau đó upload lên và unzip ra hoặc sử dụng ftp để upload nếu server, ... Quá trình rất mất nhiều công sức và rất thủ công làm lãng phí khá nhiều thời gian chỉ để chờ ngồi xem file được up lên sau đó nếu có file nào được edit hoặc tìm đúng file đó up lên,... Đấy là chưa kể update thêm package thì khá rắc rối. Các chuyên gia công nghệ  lại nghĩ ra một giải pháp CI/CD ( CI (Continuous Integration) và CD (Continuous Delivery) - tích hợp thường xuyên ) giúp cho quá trình deploy test, dev, production một cách nhanh chóng và tự động hoàn toàn. Bạn dev chỉ cần code xong thấy ok push lên git. Các công cụ CI/CD tự động kiểm tra thấy có push mới là tự động chạy build code sau đó copy vào đúng thư mục cần run một cách hoàn chỉnh nhanh c

16 điểm khác nhau khi khởi tạo dự án bằng công cụ Expo và React Native CLI

Dưới đây là 16 điểm khác nhau giữa việc khởi tạo dự án bằng Expo và React Native CLI: Cấu trúc dự án: Expo sử dụng cấu trúc dự án khác với React Native CLI. Expo sử dụng một số thư mục đặc biệt để quản lý các file cấu hình của dự án. Môi trường phát triển: Expo có thể cho phép bạn phát triển ứng dụng của mình trực tiếp trên điện thoại thông qua ứng dụng Expo Client. Trong khi đó, khi sử dụng React Native CLI, bạn cần sử dụng máy ảo để kiểm tra ứng dụng của mình trên các thiết bị di động khác nhau. Quản lý dependencies: Expo sử dụng một số package và thư viện để quản lý dependencies của ứng dụng của bạn. Với React Native CLI, bạn cần tự cài đặt các package và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng. Tích hợp các tính năng của Expo: Expo cung cấp một số tính năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình, bao gồm Push Notifications, Permissions, và Analytics. Với React Native CLI, bạn cần tự tìm và tích hợp các tính năng này vào ứng dụng của mình. Quản lý mã nguồn: Expo cung cấp mộ

Fix lỗi Vmmem ăn ram nhiều - vmmem high memory wsl2

 Dùng docker và sử dụng core linux của win thường rất hay bị lỗi vmmem ăn ram nhiều. Cách khắc phục cấu hình lại limit ram được sử dụng của core WSL đỡ bị ăn nhiều như sau Tạo file  %UserProfile%\.wslconfig [wsl2] kernel=<path> # An absolute Windows path to a custom Linux kernel. memory=<size> # How much memory to assign to the WSL2 VM. processors=<number> # How many processors to assign to the WSL2 VM. swap=<size> # How much swap space to add to the WSL2 VM. 0 for no swap file. swapFile=<path> # An absolute Windows path to the swap vhd. localhostForwarding=<bool> # Boolean specifying if ports bound to wildcard or localhost in the WSL2 VM should be connectable from the host via localhost:port (default true). # <path> entries must be absolute Windows paths with escaped backslashes, for example C:\\Users\\Ben\\kernel # <size> entries must be size followed by unit, for example 8GB o